Văn bản nội bộ
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
(0257) 3861 320
Thư viện ảnh

Góc đời sống
Xem tất cả
Thống kê truy cập
  • Đang online 5 người
  • Tổng số truy cập 90676 người

Phòng Tổ chức Hành chính
 - Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tổ chức Hành chính chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có các nhiệm vụ sau:
* Công tác tổ chức cán bộ:
         - Lập kế hoạch về tổ chức, sắp xếp nhân lực.
         - Quản lý nhân lực, hồ sơ cán bộ
         - Xây dựng quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng
         - Tổ chức thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ
         - Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, kết hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các khoa, phòng tổ chức các phong trào thi đua.
         - Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức: Đề bạt, khen thưởng, nâng bậc lương, an toàn lao động, kỷ luật..
        -  Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo đúng kế hoạch đã được duyệt. Đảm bảo đầy đủ và đúng chủng loại. Đồng thời kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lí, có hiệu quả và tránh lãng phí.
        -  Tổ chức tố công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định.
        -  Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sư dụng, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.
        -  Quản lý nhà cửa, kho vật tư, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.
        -  Quản lí các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu kịp thời đúng quy định.
        -  Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy  thông dụng theo kế hoạch.
        -  Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
         
-  Đảm bảo công tác trật tự trị an chung của toàn Bệnh viện.
       
  - Nâng bậc lương: Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn
        - Quản lý Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
        - Khen thưởng, kỷ luật