Văn bản nội bộ
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
(0257) 3861 320
Thư viện ảnh

Góc đời sống
Xem tất cả
Thống kê truy cập
  • Đang online 0 người
  • Tổng số truy cập 102158 người

Phòng Điều dưỡng - CTXH - KSNK

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÙA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - CÔNG TÁC XÃ HỘI - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

1.     Công tác Điều dưỡng:

1.1.      Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

1.2.      Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và hộ lý thực hiện dúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

1.3.     Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

1.4.      Phối hợp với phòng T chức hành chính bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và hộ lý.

2.      Công tác xã hội

2.1.             Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh),

bao gồm:

a)      Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

b)      T chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tồ chức thực hiện;

c)      Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: Hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

d)      H trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyền cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

e)      Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

2.2.       Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

a)       Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tô chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b)      Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động cùa bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tồ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

c)       Cập nhật và tồ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

d)       Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

đ) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

2.3.       Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

2.4.       Hỗ trợ nhân viên y tế:

a)       Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

b)      Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

2.5.       Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

2.6.     Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

3.       Kim soát nhiêm khuấn

3.1.     Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm đề trình Hội đồng Kiềm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tồ chức thực hiện.

3.2.     Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiềm soát nhiễm khuẩn trên cơ sờ các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3.3.       Tham mưu việc thực hiện quy chế Kiểm soát nhiễm khuẩn của đơn vị.

3.4.       Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

3.5.       Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị.

3.6.       Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn đơn vị.

3.7.      Giám sát mọi thành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng.

3.8.     Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

3.9.     Kiểm tra, đôn đốc viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng thực hiện đúng quy định kiêm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

3.10.     Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiêm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

3.11.    Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đên tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

3.12.    Tham gia cùng Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

3.13.     Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

4.      Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

5.    Định kỳ sơ kết, tồng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, công tác xã hôi, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; thống kê, báo cáo theo đúng quy định.

6.      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.