Văn bản nội bộ
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
(0257) 3861 320
Thư viện ảnh

Góc đời sống
Xem tất cả
Thống kê truy cập
  • Đang online 6 người
  • Tổng số truy cập 90677 người

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Tài chính
  Chức năng nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Tài chính chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có các nhiệm vụ sau:
* Công tác kế hoạch:
- Thu thập thông tin giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giữa các đơn vị trong Bệnh viện
- Giúp Ban Giám đốc theo dõi, chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh.
- Tổ chức triển khai, kiểm tra và thực hiện các chế độ công tác chuyên môn y dược trong toàn Bệnh viện
- Trực tiếp giải quyết chế độ khám chữa bệnh cho bệnh nhân theo quy định của ngành và Giám đốc bệnh viện.
- Thống kê, tổng hợp báo cáo công tác Bệnh viện và hoạt động chuyên môn lên Giám đốc và các cơ quan cấp trên theo quy định.
- Quản lý hồ sơ, bệnh án phục vụ các cơ quan bảo vệ pháp luật và giải quyết chính sách chế độ cho bệnh nhân đã điều trị.
- Dưới sự lãnh đạo cua Ban Giám Đốc Bệnh Viện, chịu trách nhiệm giúp Ban Giám đốc tổ chức, thực hiện về công tác tài chính và công tác hành chính của Bệnh Viện.